top of page
Elegant Abstract Background

Strategija

Jūsų verslo prekės ženklo išanalizavimas, ilgalaikės ir trumpalaikės strategijų kūrimas. Siekiame maksimaliai įsigilinti į jūsų prekės ženklą, suprasti jo kuriamą vertę ir padėti ją tinkamai iškomunikuoti. 

KOMUNIKACIJOS STRATEGIJOS RENGIMAS

Rinkos situacijos ištyrimas, konkurentų veiksmų analizė, tikslinės auditorijos išgryninimas, taktinių rinkodaros ir viešųjų ryšių veiksmų numatymas. Įprastai bendras prekės ženklo strateginis planas rengiamas ilgesniam laikotarpiui, nuo 3 mėn. iki 1 m. Tuo tarpu konkretus 1-2  mėn tikslių veiksmų numatymo planas rengiamas pagal bendrą rinkodaros strategiją. 

Pagrindinė komunikacijos ir rinkodaros strategijos paskirtis: nustatyti tikslus ir numatyti jų įgyvendinimo priemones. Į rinkodaros strateginį ir taktinį planą įtraukiami įvairūs kanalai: ryšiai su žiniasklaida, socialinių tinklų rinkodara, kiti skaitmeninės rinkodaros kanalai (reklama paieškos svetainėse ir pan.), įvairūs renginiai ir kitos priemonės.


Preliminarus įkainis: 200–1000 Eur. 

bottom of page